Business Case Tools 2 Operate

T2O is een internationaal opererend bureau, gericht op het ontwerpen en realiseren van software voor proces-technische installaties. Dit doet zij voor bedrijven, overheden en waterschappen. Deze organisaties hebben vaak meerdere locaties in beheer en ook een eigen engineeringsafdeling. 

Neem contact met me op

SMARTFAcQT inspectie app 

De klant levert als onderdeel van het dienstenpakket een software systeem om de overige diensten te ondersteunen: SMARTFAcQT. Dit systeem bestaat uit een plannings & rapportage (web)applicatie aangevuld met een applicatie voor de iPad t.b.v. het uitvoeren van inspecties in het veld.

Probleembeschrijving

De klant heeft door een externe partij de SMARTFAcQT software laten ontwikkelen.
T2O is in eerste instantie bij NForza terecht gekomen met het verzoek om een software-audit te doen.
De IT-partner waar ze destijds mee werkten kreeg het project niet van de grond, opleverdata werden niet nagekomen en de kwaliteit van de software voldeed niet aan de verwachtingen.
Bugs kwamen bij opvolgende iteraties steeds terug en er werden geen bevredigende stappen richting een oplossing genomen.
Kortom: De leverancier levert de software niet tijdig op én het lukt de ontwikkelaars niet om tot een stabiel functionerende oplossing te komen.

In de ogen van de klant treedt de leverancier onvoldoende op als partner en stuurt alleen maar meer facturen, terwijl de commerciële druk om op te leveren alleen maar toeneemt.
Tools2Operate heeft behoefte aan een leverancier die zowel als sparringspartner op kan treden, als ervoor kan zorgen dat de software stabiel en bruikbaar wordt.

 

Oplossing

NForza start met een inspectie van de geleverde software.
Het blijkt dat de software niet voldoet aan te verwachten industrie-standaarden wat de instabiliteit en het herhaaldelijk niet tijdig opleveren van projectdelen verklaart.

Wanneer de leverancier geconfronteerd wordt met deze bevindingen blijkt deze niet bereid om met de klant mee te denken richting een oplossing.
Op basis van deze reactie besluit NForza samen met de klant om de software in beheer te nemen en verder door te ontwikkelen.
Binnen enkele weken heeft NForza de onderliggende problemen van de applicatie verholpen en is de app gebruiksklaar en in productie gebracht.

Inmiddels wordt software is bij meerdere grote internationale klanten succesvol ingezet. De batchverwerking binnen het systeem is teruggebracht van 7 uur naar minder dan 1 minuut, waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden.
Eventuele supportvragen worden snel en adequaat opgelost.

NForza zorgt momenteel nog steeds voor de benodigde updates van de software en verzorgt voor T2O verder ook de hosting in Azure. 

Wil je meer weten over deze case?

Of zit je met een soortgelijk probleem en ben je op zoek naar een partij die niet alleen direct de vinger op de zere plek kan leggen, maar ook direct kan helpen met een bruikbare oplossing zodat je snel aan de slag kunt?

Get in touch with our experts now!