Business Case ACTA

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is de gezamenlijke faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

NForza heeft hier een geïntegreerde omgeving van boorsimulatoren en digitale leeromgeving ontwikkeld.

Neem contact met me op
 

Simulator Aansturing 

In samenwerking met de partij die de data vanuit de robotics doorgeeft heeft NForza een nauwluisterend systeem ontwikkeld, waarbij de haptics die door de boorsimulator worden doorgegeven naadloos en continue naar het backend systeem wordt doorgegeven.

Content Distributie

NForza heeft de software voor contentdistributie ontwikkelt. De intake wordt via een Ipad gedaan. Dit zorgt er onder meer voor dat de wachttijden tussen de verschillende examens drastisch verminderd zijn.

Workflow Software

De workflow software voor de beoordeling van de door de  studenten afgelegde examens door de verschillende examinatoren is door NForza ontwikkeld. Deze onderwijssoftware wordt wereldwijd gebruikt.

 

Geïntegreerde omgeving van boorsimulatoren en digitale leeromgeving ACTA

Tandarts-boorsimulatoren voor ACTA (Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam)

 

Achtergrond

Binnen ACTA wordt onderzoek gedaan naar de invoering van ‘virtueel onderwijs’ t.b.v. de masterstudie tandheelkunde.

Dat heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een boorsimulator inclusief de benodigde applicaties voor het ontwikkelen van het curriculum en het afnemen van (door de onderwijsinspectie goedgekeurde) digitale examens op masters niveau. De boorsimulator wordt wereldwijd ingezet ism een commerciële partij.

Klantvraag

De afdeling ICTO (ICT & Onderwijs) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van software t.b.v. het onderwijs, de boorsimulator (haptics) en het bijbehorende onderwijsmateriaal.

ACTA had behoefte aan een softwarepartner waar op regelmatige basis sessies mee gehouden kunnen worden om te adviseren over de te kiezen routes. Zowel op strategisch vlak als voor het software development traject zocht ACTA specialisten t.b.v de onderwijssoftware.

 

Aanpak

In eerste instantie zijn we met ACTA in gesprek gekomen omdat er behoefte was aan een goede programmeur als uitbreiding van het ingehuurde team. Deze programmeur is daar tijdelijk ingezet om het project te versnellen.
Inmiddels beheert en ontwikkeld NForza de hele softwaresuite.

Resultaat

De onderwijssoftware is wereldwijd in gebruik en binnen ACTA wordt de gehele suite o.a. gebruikt als entree toets voor de kliniekfase en bij het beoordelen van de herregistratie van tandartsen.

Naast het daadwerkelijk ontwikkelen van de software wordt NForza ook steeds meer ingezet als sparringpartner en geven wij strategisch advies over de toekomst van deze applicatie.

 

Projectwerking

De afdeling ICTO (ICT & Onderwijs) binnen ACTA werkt samen met marktpartijen om de Simodont dental simulator te ontwerpen en te ontwikkelen. ACTA treed hierbij op als research- en kennis instituut en ontwikkelt de content voor lesprogramma’s in het master onderwijs.

Naast de technische partij voor het bouwen van het robotics onderdeel, ontwikkelt NForza aan de software voor contentdistributie, aansturing van de Simulator vanuit een geintegreerd leersysteem en workflow software voor beoordelen en examineren.

Wil je meer weten over deze case?

Of ben je benieuwd wat NForza voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande button. We komen graag langs om een kopje koffie met u te drinken

Get in touch with our experts now!