Wat is Event Storming en wat zijn de voordelen?

Mar 17, 2021

Introductie

Heb je wel eens het idee dat een bedrijfsproces niet lekker loopt, maar is het moeilijk om te achterhalen welk onderdeel dit veroorzaakt?

Of zorgen branche specifieke technische termen ervoor dat het lastig is om de bedrijfsprocessen zo in kaart te brengen dat ook andere partijen, zoals softwareontwikkelaars, het gemakkelijk kunnen begrijpen?

Event Storming biedt een oplossing.  Een boeiende en snelle manier om domeinexperts en specialisten uit verschillende afdelingen samen te brengen om snel complexe bedrijfsomgevingen te verkennen.

 

Wat is Event Storming?

Event Storming is een workshop-gebaseerde methode om snel uit te vinden wat er gebeurt in het domein van een softwareprogramma. De techniek brengt alle betrokkenen in het project samen, om complexe bedrijfsdomeinen te verkennen en van elkaar te leren. Dit zijn zowel softwareontwikkelaars als niet-technische gebruikers.

In vergelijking met andere methoden is het een uiterst toegankelijke methode, waarbij geen technische hulpmiddelen nodig zijn. De resultaten worden zichtbaar doordat er sticky notes (post-its) in verschillende kleuren op een brede muur geplakt worden. Het is uitgevonden door Alberto Brandolini in het kader van domain-driven-design (DDD, dit stelt de wens of het probleem van de klant centraal, en niet de technische oplossing).  Event Storming kan worden gebruikt voor het modelleren van bedrijfsprocessen en voor het in kaart brengen van requirements. Het belangrijkste idee is om softwareontwikkelaars en domeinexperts bij elkaar te brengen en om van elkaar te leren. Event Storming is door zijn toegankelijkheid een leuke manier om dit leerproces te vergemakkelijken.

 

De 6 voordelen van Event Storming

Event Storming ondersteunt ontdekking en groepsleren is een leuke manier om teams te integreren, ook als ze verschillende perspectieven hebben op hetzelfde probleem. Het zorgt juist voor meer begrip van het andere team. Verder is het eenvoudig te leren en succesvol toe te passen.

Snel: Event Storming verkort de tijd die nodig is om een uitgebreid business domein model te creëren. Met deze techniek kunt u een compleet bedrijfsproces in kaart brengen tijdens één enkele workshop. Dus in één dag kunt u resultaten bereiken die vroeger weken duurden.

Praktisch: Event Storming resulteert in een volledig gedragsmodel dat snel kan worden geïmplementeerd en gevalideerd. In plaats van te leiden tot een abstract datamodelleerproces, ontwikkelt Event Storming een gedeeld begrip van het op te lossen probleem. Het is dus een snelle en effectieve manier om mogelijke oplossingen te ontdekken.

Direct en eenvoudig: In plaats van complexe UML-diagrammen te gebruiken, splitst Event Storming het proces op in kleine eenvoudige processen met termen die zowel technische als niet-technische stakeholders kunnen begrijpen.

Boeiend: Event Storming is een boeiende, leuke manier om een domeinmodel te maken. Door de hands-on aanpak wordt elke deelnemer aangespoord om zijn of haar kennis van het domein te delen. Dit leidt tot een uitstekende interactie en resulteert in een completer begrip van het proces voor alle deelnemers.

Discussies: Omdat alle belanghebbenden kunnen deelnemen, is Event Storming een ideale manier om een discussie te starten om tekortkomingen te ontdekken, misverstanden op te lossen en nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen. Het brengt de kennis van domeinexperts en technische experts samen en leidt tot een ongekend uitgebreid model van het domein.

Verschillende niveaus waar Event Storming gebruikt kan worden.

Event Storming is zeer veelzijdig en geeft je de oplossing, ongeacht de complexiteit of het type domein dat je wilt verkennen. Stapsgewijs krijg je helderheid over het domein, op verschillende niveaus van abstractie en domeinkennis.

Er zijn drie belangrijke abstractieniveaus voor Event Storming aan te wijzen:

  • Big picture: stelt je in staat om de hele business line te verkennen, op zoek naar uiteenlopende belangen en perspectieven van de stakeholders. Als resultaat krijg je een overzicht van het begrip van de groep over de business.
  • Procesmodellering: hierbij modelleer je één enkel bedrijfsproces, van begin tot einde, waarbij je ervoor zorgt dat er geen ruimte is voor dubbelzinnigheid en alle bedrijfsregels verduidelijkt.
  • Software ontwerp: begin met het ontwerpen van je software, gebruikmakend van bouwstenen uit Domain-Driven Design en een focus op real-life events en datastromen.

Elk niveau introduceert nieuwe concepten, identificeert nieuwe problemen en brengt je dichter bij het begrijpen van het volledige proces. Elk nieuw concept krijgt zijn eigen kleur of vorm van sticky notes, voor een snelle en gemakkelijke herkenning op de modelleerruimte.

Je kunt ook switchen tussen de verschillende niveaus. Bijvoorbeeld wanneer een bepaald bedrijfsproces volledig is geïmplementeerd of wanneer je een niveau hoger wilt gaan voor meer overzicht.

Waar kan ik Event Storming gebruiken?

Event Storming is een bewezen en efficiënte techniek voor het oplossen van enkele van de moeilijkste fasen van het opstarten van een nieuw project. Omdat het wordt uitgevoerd in de vorm van een workshop, creëert het automatisch samenwerking en kan het uitstekend zijn voor het begrijpen en in kaart brengen van complexe bedrijfsdomeinen.

Er zijn veel scenario's die baat kunnen hebben bij Event Storming. Voorbeelden van goede use cases hiervoor zijn:

  • Verbeteren van bestaande verouderde (legacy) softwarepakketten
  • Analyse van bestaande value streams
  • Analyse van uw huidige processen om knelpunten of ideeën voor verbeteringen te bepalen
  • In kaart brengen van complexe processen
  • In kaart brengen van een nieuw bedrijfsdomein

 

Waarom zou ik Event Storming gebruiken?

Event Storming legt de nadruk op toegankelijkheid. Doordat de gebeurtenissen via post-its zichtbaar op tijdlijnen worden geplaatst, is het eenvoudig om over het domein na te denken. Tevens wordt duidelijk welke processen belangrijk zijn. Event Storming zorgt er ook voor dat iedereen die betrokken is bij het bedrijfsproces kan bijdragen aan de verbetering ervan. Dit zorgt zowel voor betrokkenheid als draagvlak in de hele organisatie.

Event Storming is de manier om vooruit te komen als je op zoek bent naar een snelle manier om duidelijkheid te krijgen over alle processen in een bedrijfsdomein, terwijl je informatie- en kennisverspilling beperkt.

Wil je meer weten over hoe Event Storming jouw organisatie verder kan helpen, neem dan eens contact op met onze specialisten.

Ben je benieuwd wat NForza voor je kan betekenen om meer grip te krijgen op je software ontwikkeling?

Get in touch with our experts now!