7 (on)terechte redenen voor gemiste deadlines bij software development projecten.

Feb 11, 2021

Project deadlines 

Software development projecten worden vaak gestart met de beste bedoelingen van de betrokken partijen. Alle neuzen lijken dezelfde kant op te staan, het project is duidelijk omschreven en vol goede moed gaat iedereen aan de slag. Maar na enkele weken blijkt dat de deadlines niet gehaald worden en ontstaat er onenigheid tussen de klant, sales managers en de developers 

Problemen of excuses

Hoe komt dit nu? Bij ieder vertraagd project zijn natuurlijk verschillende redenen aan te wijzen, maar sommige komen vaker voor. Hieronder vind je regelmatig genoemde oorzaken. Het is natuurlijk bij iedere oorzaak de vraag of dit een legitiem probleem is, of dat het onterecht als excuus wordt gebruikt.  

Meest gehoorde redenen

1) Onduidelijke requirements: "Wat kan ik eraan doen, als de klant zich niet aan zijn eigen eisen houdt?" Elke techneut die je tegenkomt moet ofwel dit excuus hebben gemaakt of moet het zijn tegengekomen. Wanneer een project bijna afgerond is, wordt er (met de wensen van de klant in het achterhoofd) op aangedrongen om ofwel bepaalde features toe te voegen of te wijzigen. Dit is een probleem waarmee developers te maken krijgen, maar vaak is dit een gemakkelijk excuus voor een techneut als het project vertraging oploopt.  

2) Verkeerde project inschattingen: Een project inschatting wordt vaak gemaakt door een sales manager die niet op de hoogte is van alle in- en outs van een project. Hij of zij is degene die de relatie opbouwt tussen de klant en het projectteam en de bevindingen van de module integreert in het bredere projectwerk. Wanneer een project vertraging oploopt, klagen de teamleden er vaak over dat het project niet correct is ingeschat. De impact van requirements wordt onderschat, de planning is niet haalbaar, of er zijn geen geschikte teamleden beschikbaar voor het project. Al deze redenen kunnen een oorzaak zijn in het uitlopen van een project. 

3) Infrastructurele problemen: Dit is een excuus waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Geef de infrastructuur van het bedrijf of de klant de schuld. Waarschijnlijk begrijpt men de frustratie die veroorzaakt wordt door een technisch probleem. Telkens wanneer de infrastructuur vertraagt, daalt de efficiëntie van de werknemers.  

4) Informatie wordt niet doorgegeven, gebrek aan inzicht in processen: Slechte communicatie over de projectdetails is een ander gebied voor het vinden van excuses. Als het project niet op tijd wordt opgeleverd, wordt het vaak toegeschreven aan de organisatorische processen. Het gebrek aan begrip van project requirements is een punt dat techneuten vaak uitkiezen als excuus.  

5) Gebrek aan de juiste vaardigheden in een team: De ervaren teamleden die vaak verantwoording afleggen aan management wijten dit aan het ontbreken van bekwame developers in het project. Het inhuren van extra ontwikkelaars na het niet halen van een bepaalde deadline, zorgt vaak voor extra vertraging omdat zij tijd nodig hebben om zich vertrouwd te maken met het project.  

6) Slechte planning of management: De rol van projectmanager houdt ook in dat een project binnen een bepaalde tijd afgerond moet worden. Als de persoon die de rol van projectmanager op zich neemt geen professional is op het gebied van planning en management, kunnen de teamleden dit aanwijzen als een reden voor het mislukken van het project.  

7) Kwaliteitscontrole en documentatie: Het laatste excuus voor het uitlopen van een project. Veel  developers gebruiken kwaliteitsborging als een oorzaak voor de vertraging. Het is gemakkelijk om weg te komen met dit excuus omdat de klant ook bereid is om compromissen te sluiten met de deadline omwille van de kwaliteit. 

Hoe kan ik dit voorkomen?

Wil jij weten hoe je bovenstaande oorzaken en excuses kunt voorkomen, en een project succesvol af te ronden? Neem dan eens contact op met onze ervaren specialisten. Wij zorgen ervoor dat jouw project wel tijdig wordt opgeleverd.  

Ben je benieuwd wat NForza voor je kan betekenen om meer grip te krijgen op je software ontwikkeling?

Get in touch with our experts now!